Fagligt symposium – direktørmøde om styring 12/10-2018