Ny proces for rammeaftale 2018

Ny proces for rammeaftale 2018

Politikertemamøde om Rammeaftale 2018

Ny proces for rammeaftale 2018

Materiale fra møde med fagpersoner den 17. marts 2017

Ny proces for rammeaftale 2018

Materiale fra kick off møde den 25. november 2016

Ny proces for rammeaftale 2018

Møde med det regionale Dialogforum og Handicapråd