Netværksgrupper

Netværksgrupper

Network

Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper, som arbejder på tværs af kommunerne og som kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv. i forhold til styregruppen.

Netværksgrupper

 Permanente 

 netværksgrupper

 Kontaktperson i 

 styregruppen

 Tovholder i  netværksgruppen

 Børn og unge

 Henrik Nielsen - Lejre

 Kristina Mikkelsen - Roskilde

 Voksne handicappede (*)

 Erik Pedersen - Odsherred

 Rie Nielsen - Holbæk

 Voksne sindslidende

 Christian Harsløf - Roskilde

 Kurt Hjortsø - Roskilde

 Specialundervisning og
 hjælpemidler (**)

 Thomas Knudsen - Slagelse

 Thomas Knudsen - Slagelse

(*) Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade

(**) Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk Kommune. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner.

 

Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe.

Andre permanente grupper

Kontaktperson styregruppe

Tovholder i netværksgruppen

Økonomi

Vini Lindhardt - Slagelse

Jasmina Mikkelsen og Susanne Tegtmeier - Vordingborg

Kirsten Eklund - Region Sjælland