Specialundervisning og hjælpemidler

Fisk _ Hånd 

Kontaktperson i styregruppen
Thomas Knudsen - Slagelse (thokn@slagelse.dk)

 

Der er etableret et klyngesamarbejde mellem kommuner og Regionsforum på voksenspecialundervisningsområdet med 3 klyngeorganisationer i henholdsvis Roskilde, Slagelse og Næstved/Vordingborg. Klyngesamarbejdet omfatter alle regionens 17 kommuner. 

Der er etableret et Regionsforum til at varetage den overordnede faglige koordinering og udvikling mellem kommunikationscentrene / Synscentralen og kommunerne. 


 Klynger/tovholdere 

 Klyngekommuner
 

 SCR Specialcenter Roskilde
 

 Greve, Solrød, Roskilde, Lejre, Køge, Stevns
 

 CSU Slagelse
 

 Slagelse, Sorø, Ringsted, Kalundborg, Holbæk,
 Odsherred
 

 VISP Næstved / Synscentralen
 Vordingborg
 


 Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, Næstved,  Faxe
  

Udbydernetværket

Udbydernetværket består af følgende medlemmer:

Troels Jensen - CSU Slagelse

Vagn Sunesen - ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik

Eskild Petersen - SCU Roskilde

Torben Gybel Jensen - CSU Holbæk

Hans Nørgaard - Synscentralen Vordingborg

Inge Rasmussen - Specialcenter Sigrid Undset