Styringsaftale 2015

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15.oktober indgå en styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17  kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for  kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for  omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen  behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

(Læs mere i Styringsaftale 2015)

 

Bilag til Styringsaftale 2015

 

 

  • pdfBilag 7: Paragrafområder i rammeaftalen for det spec. social- og undervisningsområdeKlik her...
  • pdfBilag 8: Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelingerKlik her...

Bilag til Udviklingsstrategi 2015

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 1. juni indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet
skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder der skal arbejdes med i det pågældende år.

(Læs mere i Udviklingsstrategi 2015)

 

Ministertema 2015

 

 

  • pdfSærligt tema til rammeaftalerne for 2015 – anbragte børn og unges undervisning/uddannelseKlik her...