Takstanalyser (budget og regnskab)

Her finder du sidste de takstanalyser.

  

Kommunefordelte Regionstabeller

Her præsenteres kommunefordelte regionstabeller, der viser udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde de seneste tre år, dvs. fra B10-B14 og R10-R13.

I forhold til sidste års tabel har KL ændret opgørelsesmetoden for udgifterne til området for voksne handicappede og udsatte. Afgrænsningen fremgår af note 2 i tabellerne.